GRUPA PARTNER Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz
ul. Dojazdowa 11/15

NIP: 734 353 5862
KRS: 0000589309
REGON: 362468872
Nr rachunku bankowego: 943903294039204932049

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hectares Management marka należy do GRUPA Partner Nieruchomości sp. z o.o.

top

Decyzje o warunkach zabudowy na czas określony

O zmianach jakie szykuje ministerstwo na łamach naszego bloga podzieli się z nami Aleksandra Wastag która w naszej firmie jest Specjalistą ds. analiz i chłonności gruntów. Na co dzień zajmuje się między innymi uzyskaniem Warunków Zabudowy dla działek które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania terenu, i szeroką analizą gruntów pod inwestycje dla naszych inwestorów w tym m.in koncepcjami podziałów nieruchomości. Swoje doświadczenie zdobywała w Urzędzie Gminy w którym między innymi zajmowała się przygotowaniem projektów w  sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz wydawaniem postanowień opiniujących projekty podziału działek. Obecnie skutecznie wykorzystuje swoją wiedzę w biznesie, doradzając w inwestycjach w nieruchomości gruntowe.

Zapraszam Cię w chwili wolnego czasu, przy małej czarnej do tego krótkiego a zarazem konkretnego tekstu.

Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony.

W styczniu tego roku na stronie rządowej pojawił się projekt ustawy o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to ważna wiadomość dla urzędników zajmujących się miejscowymi planami i Decyzjami o warunkach zabudowy, jak i urbanistów, architektów, a przede wszystkim inwestorów i właścicieli działek. Przeanalizujmy o jakich zmianach jest mowa. 

Co się zmieni?

Obecnie dokument planistyczny znany jako Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zostanie zastąpiony Planem ogólnym. Będzie on stanowił kolejny akt prawa miejscowego, na podstawie którego będzie sporządzany Miejscowy plan, a także będą wydawane Decyzje o warunkach zabudowy zwane powszechnie decyzjami WZ.

Warunki zabudowy pod lupą

Do tej pory WZ były bezterminowe. A przy przeprowadzaniu analizy urbanistycznej nie brano pod uwagę zapisów Studium. 

Zaproponowane przez rząd zmiany to wyznaczenie terminu ważności na okres 3 lat od dnia, w którym Decyzja stała się ostateczna.

Kolejną rzeczą, która będzie niezwykle istotna dla inwestorów poszukujących ciekawych nieruchomości to to, że Decyzja WZ zostanie wydana, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze wskazanym do uzupełnienia zabudowy w Planie ogólnym. Najprościej rzecz ujmując do listy warunków do spełnienia został dodany kolejny, być może i najtrudniejszy punkt. 

Renta planistyczna od warunków zabudowy

Jest to opłata, która miała rekompensować gminom trud i pieniądze włożone w uchwalenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przestrzeni lat mieszkańcy gmin nauczyli się omijać ten przepis, na tyle skutecznie, że obecnie opłata ta istnieje tylko w zapisach ustawy. Ustawodawca proponuje, aby renta była pobierana zawsze, w wysokości 30%, od wzrostu wartości nieruchomości. 

Renta planistyczna miałaby być naliczona również wtedy gdy, właściciel uzyskał Decyzję WZ i na jej podstawie otrzymał ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Co te zmiany oznaczają dla inwestorów?

Nie będzie wystarczające znalezienie nieruchomości położonej w niedalekiej odległości od zabudowań z dostępem do drogi publicznej. Inwestor zobowiązany zostanie także do sprawdzenia zapisów Planu ogólnego. Dopiero, gdy wszystkie wytyczne będą spełnione osoba chcąca zrealizować swoje zamierzenie budowlane uda się z wnioskiem o wydanie WZ do odpowiedniego Urzędu Gminy lub Miasta. Na uzyskanie pozwolenia na budowę został wyznaczony okres 3 lat, inaczej uzyskana WZ straci ważność. A jak inwestor już otrzyma upragnioną Decyzję o pozwoleniu na budowę i stanie się ona ostateczna to, zgodnie z projektem ustawy, Wójt może naliczyć rentę planistyczną.

Z perspektywy osób działających na rynku nieruchomości jest to ostatni dzwonek, aby poszukać działki i wystąpić o Decyzję WZ na starych zasadach. Jeśli więcej jesteś właścicielem działki która nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego koniecznie znajdź chwilę na spotkania podczas którego porozmawiamy o Twojej działce. Zaproponujemy Ci rozwiązanie i jeśli chcesz poprowadzimy sprawę w trakcie postępowania administracyjnego.

Obecnie przytoczone powyżej zmiany są w trakcie opracowywania. Początkiem roku odbyły się prekonsultacje. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jaki ostateczny kształt przyjmie Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Warunki zabudowy od A do Z

Jednak widzimy jak obecnie się wszystko, szybko się zmienia. A inwestycja w grunt to teraz jeden z najbezpieczniejszych sposobów na ulokowanie środku. Jeśli masz możliwość zrób to! Znajdź działkę, kup ją i upiększa ją – ubierając w Decyzję WZ. 

Jeśli nie jesteś pewien jak podejść do tematu Wuzetek zapraszamy Cię na szkolenie, na którym dowiesz się “z czym to się je”. 30-31 maja w Warszawie organizujemy szkolenie w którym poruszamy “12 strategii inwestowania w nieruchomości gruntowe”. Przedstawimy wiele najczęściej poruszanych kwestii podczas inwestowania w grunty. Więcej infromacji znajdziesz pod linkiem https://szkolenie.hectares.pl/.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości którą chcesz sprzedać lub brakuje Ci pomysłu na nią – napisz do mnie. Codziennie doradzamy i realizujemy transakcję, a naszą specjalizacją są właśnie działki. Chętnie porozmawiam o Twoim przypadku.

Udostępnij na:
Tweet
Share

Napisz komentarz