GRUPA PARTNER Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz
ul. Dojazdowa 11/15

NIP: 734 353 5862
KRS: 0000589309
REGON: 362468872
Nr rachunku bankowego: 943903294039204932049

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hectares Management marka należy do GRUPA Partner Nieruchomości sp. z o.o.

top

Znika jeden z kryteriów uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ominie także Decyzji o warunkach zabudowy (dalej: Decyzja WZ, wuzetka). 

Aktualnie, aby uzyskać Decyzję WZ należy spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest zasada dobrego sąsiedztwa, która polega na tym że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. 

Ustawodawcy proponują, aby podczas rozpatrywania wniosku nie badać już kontynuacji funkcji. To oznacza, że Urząd nie będzie brał w ogóle pod uwagę jaką funkcję pełnią istniejące budynki, a jedynie przeanalizuje ich cechy i parametry. W uzasadnieniu do projektu ustawy podano, że na wnioskowanym terenie mogą zostać dopuszczone inwestycje nie występujące na obszarze analizowanym, o ile będą one zgodne z profilem funkcjonalnym strefy planistycznej wyznaczonej w planie ogólnym. 

Prace nad ustawą nadal trwają i nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie będą ostateczne postanowienia.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu Decyzji o warunkach zabudowy lub chciałbyś, abyśmy przeanalizowali Twoją nieruchomość możesz skorzystać z Naszych usług https://hectares.pl/sklep/

Udostępnij na:
Tweet
Share

Napisz komentarz